IAP fordyningsprogram i avansert familiepsykologi og systemisk psykologarbeid (valgfritt)

2021–2022

Koordinator

Anja Talset, e-post: anja.talset@gmail.com
Tlf. 932 36 033

Varighet

To semestre

Neste program

Familie valgfritt 2023–2024. Planlagt oppstart april 2023. Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for en uforpliktende plass på interessentlista, så får du en melding når programmet åpner for påmelding

Påmeldingsfrist

Dette programmet er fullbooket. 

Fordypningen gir økt kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med par, familier og større systemer. Sentrale tema er konfliktarbeid, parterapi og arbeid i familier med belastninger som vold, rus og psykiske lidelser.

For at kandidaten kan delta på dette programmet forutsettes det at Norsk psykologforenings fellesprogram er fullført. Kandidaten er selv ansvarlig for å søke om dispensasjon ved en eventuell mindre overlapping mellom fellesprogrammet og IAPs fordypningsprogram.
Kandidat er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de krav Norsk psykologforening stiller for godkjenning som spesialist. 

Det er Psykologforeningen som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, obligatorisk program, valgfritt program, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».
Informasjon finner du her.

 

Målgruppe

Psykologer som spesialiserer seg i familiepsykologi, med sikte på stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, familievernkontorer, kommunale hjelpetjenester for barn- og unge, innenfor barnevern der hovedoppgaven er endringsarbeid i familier, samt innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Dette programmet vil også kunne være relevant for psykologer i kommunehelsetjeneste for voksne, psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjoner.

Søkere må være autoriserte psykologer som har fullført obligatorisk program i familiepsykologi (IAP) eller barne- og ungdomspsykologi (IAP). Det gis fortrinnsrett for dem som har fullført det obligatoriske programmet i familiepsykologi.

Merk at dette er et fordypningsprogram for psykologer som allerede har grunnleggende familiepsykologisk kompetanse. Har man ikke tatt obligatorisk program i familiepsykologi, må man selv vurdere sine forhåndskunnskaper i familiepsykologi.

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis hvor de også treffer familier parallelt med gjennomføring av programmet.

Psykologspesialister kan følge programmet som vedlikeholdsaktivitet. Tar du programmet som vedlikeholdsaktivitet, velger du selv om du ønsker å delta i en veiledningsgruppe.

Kort om programmet

Programmet omhandler både familieterapeutisk arbeid i direkte kontakt med det enkelte barn/unge/voksne og familien, og indirekte terapeutisk arbeid, gjennom foreldre og familiens sosiale økologi, som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie. Det er fokus på problemstillinger som psykologer ofte møter i systemisk arbeid. Kursene vil være både teori- og praksisorienterte.

Læringsmål

Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Etter fullført program skal kandidatene kunne jobbe systemisk i direkte kontakt med det/den enkelte barn/unge/voksne og familien, og med med systemet rundt familien. Kandidatene girs forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Programmet bidrar også til kandidatenes personlige utvikling som psykologer.

Veiledningsgruppene

Det er fire kandidater i hver veiledningsgruppe. Gruppene møtes med veileder åtte dager i løpet av programperioden. Veiledningen tar utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av familier. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med familier. Det kreves at kandidatene legger fram videoopptak av sitt familieterapeutiske arbeid/nettverksarbeid i veiledningsgruppa. I tillegg til de 64 timene med veileder, treffes veiledningsgruppa 16 timer til selvstyrt kollokvie.

sagt om programmet

«Mye aktiv involvering av meg som deltaker, konkrete øvelser, refleksjon i liten og stor gruppe, bruk av ferskt videomateriale knyttet til aktuelle tema og teknikker. Varme, engasjerte og veldig rause kursholdere som delte mye av sitt eget, også egen sårbarhet. En fin gruppe som laget et trygt miljø og bidro aktivt. Fine rammer med innbydende lokaler.»

Sitat fra evaluering IAP Familie 2019–2020 Valgfritt. Samling 1

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / 8 kursdager
 • 16 timer i selvstyrt gruppe (kollokvie med veiledningsgruppa)
 • 64 timer veiledning/ 8 dager fordelt gjennom hele programperioden
 • 36 studieplasser

Priser (prisen for veiledning sist justert fra 18. august 2020)

 • Totalkostnad kr 48 800
 • Pris per semester kr 24 400 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 13 600
 • Pris per semester veiledning kr 10 800
 • Totalkostnaden faktureres over to semestre:
  • September/oktober 2021 kr 24 400
  • Januar/februar 2022 kr 24 400
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med organisasjonsnummeret angitt.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

Ved påmelding kommer det en automatisk bekreftelse om at påmeldingen er registrert, og at opptaket påbegynnes rundt påmeldingsfristen – eller når programmet går mot fulltegning.

 • Opptaket starter siden med en elektronisk godkjenning gjennom systemet. Med påfølgende automatisk melding med tilbud om plass. Her framkommer det også at IAP-avtalen etter hvert vil komme over e-post, til signering og retur til iap@iapnett.no
 • Vi ber om at deltakere setter seg inn i avtalen før påmelding. https://iapnett.no/om-iap/avtale-mellom-programdeltakere-og-iap/
 • Etter noe tid kommer individuelle meldinger til hver enkelt søker, vedlagt IAP-avtalen til signering og retur.
 • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister.
 • Når kullet er etablert, sendes det en felles bekreftelse om at signert avtale er mottatt, og at det før oppstart vil komme et velkomstbrev med nødvendig informasjon.

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 0830–1630. Kursene vil foregå i eller nær Oslo.
Med forbehold om endringer.

Høsten 2021

Samling 1 

18.–19. august 2021
Sted: Scandic hotell St. Olavs plass. St. Olavs plass 1, 0165 Oslo

Dimitrij Samoilow:
Fordypning i parterapi.
Aktuelle tema: Livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap.

Samling 2

18.-19. november 2021
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Bernadette Christensen og Audun Formo Hay:
Systemisk og familierettet arbeid med belastede familier.
Aktuelle tema: Arbeid med familier der barn lever med vold, rus, omsorgssvikt eller andre alvorlige belastninger.

Våren 2022

Samling 3

16.-17. mars 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Kristoffer Whittaker:
Utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv.
Aktuelle tema: Familiebaserte tilnærminger ved psykisk lidelse og hvordan man kan motivere for familieterapi når familien og/eller systemet rundt holder fast ved et individfokus.

Samling 4

24.-25. august 2022
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Erlend Skaar og Odd Arne Tjersland:
Konfliktarbeid i familier og større systemer.
Aktuelle tema: Kurset gir fordypning i en systemisk forståelse av konflikter, både i familier og i andre typer systemer, samt i aktuell metodikk i møtet med dem.

 

Faglige spørsmål kan rettes til faggruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 404 54 640.

Spørsmål om samlingene kan rettes til Anja Talset.
E-post: anja.talset@gmail.com Mobil: 932 36 033.

Ved spørsmål om samlingene, opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt IAP på e-post: iap@iapnett.no.

Til toppen