IAP Valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid, 2023-2024

2023–2024

Koordinator

Maryam T. Khattak
E-post: maryam.t.khattak@gmail.com
Tlf. 936 11 505

Varighet

12 måneder

Påmeldingsfrist

Programmet er fullt og igangsatt.

Neste program

Familie valgfritt 2025–2026. Mulig oppstart august 2025. 
Programmet åpner for påmelding ca. et halvt år før oppstart. Dato for åpning for påmeldes blir lagt ut i god tid på våre nettsider under gjeldende program.

Fordypningen gir økt kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med par, familier og større systemer. Sentrale tema er konfliktarbeid, parterapi og arbeid i familier med belastninger som vold, rus og psykiske lidelser.

Det er Norsk psykologforening som godkjenner kandidatene som spesialister, etter endt spesialistløp (praksis, obligatorisk program, valgfritt program, veiledning og spesialistoppgave). Vi oppfordrer derfor våre søkere og kandidater til å sette seg inn i Psykologforeningens krav til spesialistsøknaden, som betinger «overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs».

For spesialister:
Programmet er godkjent av NPF som vedlikeholdsaktivitet.

Målgruppe

Psykologer som spesialiserer seg i familiepsykologi, med sikte på stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge, familievernkontorer, kommunale hjelpetjenester for barn- og unge, innenfor barnevern der hovedoppgaven er endringsarbeid i familier, samt innenfor rus- og avhengighetsbehandling. Dette programmet vil også kunne være relevant for psykologer i kommunehelsetjeneste for voksne, psykisk helsevern for voksne, PP-tjenesten og organisasjoner.

Søkere må være autoriserte psykologer som har fullført obligatorisk program i familiepsykologi (IAP) eller barne- og ungdomspsykologi (IAP).
Utbytte av programmet krever at man grunnleggende familiepsykologisk kompetanse. Hvis man er usikker eller vil frisk opp kunnskap, kan man lese "Lærebok i familieterapi" av Astri Johnsen og Vigdis Wie Torsteinsson eller "Håndbok i familiepsykologi", Fagforlaget red. Lennart Lorås og Ottar Ness,

Deltakerne forutsettes å ha klinisk praksis hvor de treffer familier parallelt med gjennomføring av programmet.

Psykologspesialister kan følge programmet som vedlikeholdsaktivitet. Tar du programmet som vedlikeholdsaktivitet, velger du selv om du ønsker å delta i en veiledningsgruppe.

Kort om programmet

Programmet omhandler både familieterapeutisk arbeid i direkte kontakt med det enkelte barn/unge/voksne og familien, og indirekte terapeutisk arbeid, gjennom foreldre og familiens sosiale økologi, som barnehage, skolen, nærmiljø og utvidet familie. Det er fokus på problemstillinger som psykologer ofte møter i systemisk arbeid. Kursene vil være både teori- og praksisorienterte.

Læringsmål

Fordypningen gir kompetanse i utrednings- og endringsarbeid med familier og større systemer. Etter fullført program skal kandidatene kunne jobbe systemisk i direkte kontakt med det/den enkelte barn/unge/voksne og familien, og med med systemet rundt familien. Kandidatene girs forutsetninger for å arbeide i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis ved å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og klientenes verdier og behov. Programmet bidrar også til kandidatenes personlige utvikling som psykologer.

Veiledningsgruppene

Det er fire kandidater i hver veiledningsgruppe. Gruppene møtes med veileder åtte dager i løpet av programperioden. Veiledningen tar utgangspunkt i kandidatenes egne saker og praksiserfaringer med utredning og behandling av familier. For at både kandidaten selv og de andre i veiledningsgruppa skal få størst mulig utbytte av fordypningsprogrammet, er det viktig at en er i pågående arbeid med familier. Det kreves at kandidatene legger fram videoopptak av sitt familieterapeutiske arbeid/nettverksarbeid i veiledningsgruppa. I tillegg til de 64 timene med veileder, treffes veiledningsgruppa 16 timer til selvstyrt kollokvie.
Informasjon fra Norsk psykologforening om krav til veiledning finner du her.

sagt om programmet

«Mye aktiv involvering av meg som deltaker, konkrete øvelser, refleksjon i liten og stor gruppe, bruk av ferskt videomateriale knyttet til aktuelle tema og teknikker. Varme, engasjerte og veldig rause kursholdere som delte mye av sitt eget, også egen sårbarhet. En fin gruppe som laget et trygt miljø og bidro aktivt. Fine rammer med innbydende lokaler.»

Sitat fra evaluering IAP Familie 2019–2020 Valgfritt. Samling 1

Omfang og antall plasser

 • 64 kurstimer / 8 kursdager
 • 16 timer i selvstyrt gruppe (kollokvie med veiledningsgruppa)
 • 64 timer veiledning/ 8 dager fordelt gjennom hele programperioden
 • 36 studieplasser

Priser 

 • Totalkostnad kr 49 800
 • Pris per semester kr 16 600 (kurs og veiledning)
 • Pris per semester kurs kr 9 133
 • Pris per semester veiledning kr 7 467
 • Totalkostnaden faktureres over tre semestre:
  • April/mai 2023 kr 16 600
  • September/oktober 2023 kr 16 600
  • Januar/februar 2024 kr 16 600
 • Med forbehold om mulig justering av priser

Fakturainformasjon

 • Fakturaadresse er postadressen og må alltid angis.
 • IAP ønsker EHF, med organisasjonsnummeret angitt.
 • Hvis faktura over e-post, må e-postadressen angis.
 • Fakturareferanse er ofte et ordrenummer. Referansen må være i tråd med hva fakturamottaket vil godkjenne.

Opptaksprosedyrer

  • IAP har fortløpende opptak inntil programmet er fullt. 
  • IAP-avtalen sendes ut via e-post hvis du har fått plass. IAP-avtalen signeres og returneres til iap@iapnett.no som bekreftelse på at du har godtatt plassen på programmet. 
  • Om programmet ikke er fulltegnet, holdes programmet åpent videre. Det opprettes i denne fasen også mulige reservelister. Du får beskjed hvis du står på venteliste. 
  • Før oppstart vil komme et velkomstbrev fra kursledelsen.
  • Avmeldingsfrist: Innen fem uker før programstart.

Kursprogram

Alle kursdager fra kl. 0830–1630. Kursene vil foregå i eller nær Oslo.
Med forbehold om endringer.

Samling 1 

20. og 21. april 2023
Sted: Scandic St. Olavs plass. St. Olavs plass 1, 0165 Oslo

Foreleser: Dimitrij Samoilow
Fordypning i parterapi - et tilknytningsorientert perspektiv.
Aktuelle tema: Livsløpsutfordringer, store overganger, tap, svik og utroskap.

Samling 2

29. og 30. august 2023
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Forelesere: Kristoffer Whittaker og Lennart Lorås
Utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv.
Aktuelle tema: Familiebaserte tilnærminger ved psykisk lidelse og hvordan man kan motivere for familieterapi når familien og/eller systemet rundt holder fast ved et individfokus.

Samling 3

16. og 17. november 2023
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Forelesere: Bernadette Christensen og Audun Formo Hay
Systemisk og familierettet arbeid med belastede familier.
Aktuelle tema: Arbeid med familier der barn lever med vold, rus, omsorgssvikt eller andre alvorlige belastninger. 

Samling 4

14. og 15. mars 2024
Sted: Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Forelesere: Erlend Skaar og Odd Arne Tjersland
Konfliktarbeid i familier og større systemer.
Aktuelle tema: Kurset gir fordypning i en systemisk forståelse av konflikter, både i familier og i andre typer systemer, samt i aktuell metodikk i møtet med dem.

 

Faglige spørsmål kan rettes til faggruppeleder Aina Frydenlund.
E-post: aina.frydenlund@bufetat.no. Mobil: 404 54 640.

Spørsmål om samlingene kan rettes til Maryam T. Khattak.
E-post: maryam.t.khattak@gmail.com Mobil: 936 22 505.

Ved spørsmål om samlingene, opptak, reservelister eller fakturainformasjon, kontakt IAP på e-post: iap@iapnett.no.

Vi sender en kode til din mobil så du kan registrere en søknad

Send kode på nytt
Til toppen