IAP Voksenpsykologi (obligatorisk)

Neste program er IAP Voksenpsykologi (obligatorisk) 2024-2026.
Programmet er nå åpent for påmelding. Klikk på linken over for å melde deg på.

Vi oppfordrer deg til å ha fakturainformasjon klar når du melder deg på. Hvis arbeidsgiver skal betale: EHF/Organisasjonsnummer, bestillingsnummer/kostnadssted og fakturaadresse.

Du hører fra IAP senest 14 dager etter innsendt søknad. 

 

 

 

 

Programmet sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler.

Utgangspunktet for undervisningen er en forståelse av hvordan individet inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet.

Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer, presentasjon av ulike arbeidsredskaper, ulike problemgrupper og individet i sin sosiale kontekst.

For at kandidaten kan delta på dette programmet forutsettes det at Norsk psykologforenings fellesprogram er fullført. Kandidaten er selv ansvarlig for å søke om dispensasjon ved en eventuell mindre overlapping mellom fellesprogrammet og IAPs fordypningsprogram.
Kandidat er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med de krav Norsk psykologforening stiller for godkjenning som spesialist. 

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis.
For alle spørsmål omkring godkjenning av praksis, henviser vi til Norsk psykologforening.
Mer informasjon fra Norsk psykologforening om krav om samtidighet og krav om veiledet praksis finner du her.
Mer informasjon fra Norsk psykologforening om krav til veiledning finner du her.

All undervisning og veiledning foregår i eller nær Oslo. Påmeldingen er forpliktende for hele sekvensen. Ved fravær gis det normalt anledning til å ta opp kurs innenfor neste program, i den grad dette er praktisk mulig. Også veiledningskontrakten er forpliktende for hele sekvensen. Ved fravær må deltakeren betale for veiledning. Veiledningen er regulert etter Norsk psykologforenings standardkontrakt.

  • Omfang: Seks samlinger over atten måneder, fordelt over fire semestre. 96 timer.

  • Sted: Oslo

  • Avtale: Ved påmelding godkjenner søkeren samtidig IAPs avtale, som bør leses grundig før en melder seg på.

IAP Voksenpsykologi 2022-2024 (obligatorisk)

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy. Starter høsten 2022.

IAP Voksenpsykologi 2023-2025 (obligatorisk)

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy. Starter høsten 2023.

IAP Voksenpsykologi 2024-2026 (obligatorisk)

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy. Starter høsten 2024.

Til toppen