IAP Voksenpsykologi (obligatorisk)

Åpen for registrering

Ingen kurs er åpne for registering nå.
Neste kurs starter høsten 2022. Send gjerne en e-post til iap@iapnett.no for å stå på en uforpliktende interessentliste.

Programmet sikter mot å utvikle deltakernes egen terapeutiske stil og terapeutiske preferanser, utvikle terapeutiske ferdigheter, anvende ferdighetene over et bredt register av klientgrupper og utvikle en tenkning om terapi som gir et grunnlag for gode samtaler.

Utgangspunktet for undervisningen er en forståelse av hvordan individet inngår i en relasjonssammenheng. Både den terapeutiske relasjonen og individets relasjoner til andre vil være gjennomgangstemaer i programmet.

Kursene tar for seg overordnete perspektiver på psykiske problemer, presentasjon av ulike arbeidsredskaper, ulike problemgrupper og individet i sin sosiale kontekst.

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført innføringsprogrammet i regi av Psykologforeningen. For alle spørsmål omkring godkjenning av praksis, henviser vi til Psykologforeningen.

All undervisning og veiledning foregår i eller nær Oslo. Påmeldingen er forpliktende for hele sekvensen. Ved fravær gis det normalt anledning til å ta opp kurs innenfor neste program, i den grad dette er praktisk mulig. Også veiledningskontrakten er forpliktende for hele sekvensen. Ved fravær må deltakeren betale for veiledning. Veiledningen er regulert etter Psykologforeningens standardkontrakt.

  • Omfang: Seks samlinger over atten måneder, fordelt over fire semestre. 96 timer.

  • Sted: Oslo

  • Avtale: Ved påmelding godkjenner søkeren samtidig IAPs avtale, som bør leses grundig før en melder seg på.

IAP Voksenpsykologi 2019–2021 (obligatorisk)

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

IAP Voksenpsykologi 2020–2022 (obligatorisk)

Fordypningsprogrammet i klinisk voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy.

IAP Voksenpsykologi 2021–2023 (obligatorisk)

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy. Starter høsten 2021.

Til toppen