IAP Voksenpsykologi (obligatorisk)

2021–2023

Koordinator

Ida Fabritius Thorsrud

E-post: idathorsrud@hotmail.com

Varighet

18 måneder

Neste program

Voksenpsykologi 2022–2024, med planlagt oppstart høst 2022. Send gjerne en e-post til iap@iapnett for en uforpliktende plass på interessentlista, så får du en melding når programmet åpner for påmelding.

Påmeldingsfrist

Programmet er steng for påmelding.

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy. Starter høsten 2021.

Om programmet i voksenpsykologi

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet består av seks todagers samlinger fordelt over fire semestre, i tråd med Psykologforeningens krav til obligatorisk program, som skal være på minimum 18 måneder. Av hensyn til veiledningen har IAP valgt å la programmet strekke seg over fire semestre.

IAP gir 96 timer veiledning på voksenprogrammet. Dette er gruppeveiledning med fire kandidater i hver gruppe (unntaksvis tre). Sammensettingen av gruppene, med veiledere, informeres det om på første samling. Det vil ikke bli satt opp veiledningstimer i flukt med første samling. Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering.

Pris

Semesterpris for kurs er kr 10 750. Veiledningspris per semester er kr 8 100. Til sammen kr 18 850 per semester. Det kjøres i alt fire faktureringer.
Faktura september/oktober 2021: Kr 18 850 (kurs kr 10 750 + veiledning kr 8 100).
Faktura februar/mars 2022: Kr 18 850 (kurs kr 10 750 + veiledning kr 8 100).
Faktura september/oktober 2022: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 400).
Faktura januar/februar 2023: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 400).
Det er foretatt en prisjustering for de to siste semestrene som ble vedtatt på IAPs styremøte 4.2.2022.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Manglende datoer og forelesere vil tilkomme når disse er falt helt på plass.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding.

Når du har lagt inn din påmelding via hjemmesiden, vil du få en automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Du vil siden motta en tilsvarende melding med tilbud om plass. Deretter vil du få en individuell e-post, vedlagt IAPs avtale til signatur og retur. Jeg kan ikke gi nærmere datoer for når søkerne kan forvente de ulike meldingene.

Når det nærmer seg programstart, vil du kunne forvente et velkomstbrev fra programkoordinator (= en av kandidatene på kullet), som vil inneholde informasjon om kommende samlinger, hotell, litteratur og så videre. Informasjon om veiledningsgruppene blir gitt i løpet av første samling.

IAP har som praksis at én av kandidatene påtar seg rollen som koordinator under hele programperioden. Koordinator fungerer som et bindeledd mellom kullet og faggruppeleder. Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet, om dette kan være av interesse (forutsetter tilhørighet Oslo/omegn).

Litteratur

Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.
Litteraturliste

Kursprogram 

Alle kursdager fra kl. 9–17.

Med forbehold om endringer.

Samling 1  – oppstartseminar

21.-22. september 2021
Sted:
Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo

Dag 1:
Forelesere: Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal.
Motiverende intervju (MI).

Dag 2: 
Forelesere: Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs.
Integrasjon for praksis.

Samling 2

2.- 3. desember 2021
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Forelesere: Sara Tai og Douglas Turkington.
Kognitiv terapi ved psykoser.


Denne samlingen gjennomføres med Voksen 2020-2022 (samling 5)

Samling 3

28.-29. april 2022
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Foreleser: Ingunn Holbæk.
Traumebehandling.

Samling 4

7.-8. september 2022
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Foreleser: Chris Irons.
Compassion focused therapy (CFT).

 

Samling 5

8.-9. desember 2022
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Foreleser: Torkil Berge.
Kognitiv terapi ved angst og depresjon.

Samling 6

23.-24. mars 2023
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Foreleser: Asbjørn Kolseth.
Akuttpsykologi. Arbeid med akutte og alvorlige tilstander.

 

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Kari Graver.
E-post: kari.graver@gmail.com. Tlf.: 916 45 081

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Ida Fabritius Thorsrud. E-post: idathorsrud@hotmail.com. 

Ved spørsmål om opptak, reservelister og kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 911 77 879.

Til toppen