Om IAP

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP) springer ut av et faglig engasjement og en motkultur mot det rådende psykodynamiske perspektivet på syttitallet. Dette førte i 1982 til stiftelsen av IAP, som siden 1985 har tilbudt spesialistprogrammer i psykologi. I 2000 ble IAP også etablert som en medlemsorganisasjon.

IAP tilbyr obligatoriske program, valgfrie program eller innføringskurs innenfor

 • barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk)
 • voksenpsykologi (obligatorisk)
 • familiepsykologi og systemisk arbeid (obligatorisk, samt valgfritt program)
 • organisasjonspsykologi (obligatorisk)
 • gruppeterapi (valgfritt program, samt kortere innføringskurs)

Alle programmene har veiledning i gruppe som en integrert del av utdanningen, og vektlegger at kandidatene skal få utvikle sin identitet som psykolog i et lærende og inkluderende fagmiljø. Kurs og programmer er godkjent av Norsk psykologforening.

IAP er en medlemsorganisasjon og et institutt, der vi tilstreber

 • å tilegne oss, videreutvikle og formidle teori, tenkemåter og arbeidsmetoder som egner seg for et bredt spekter av problemer og faglige utfordringer i klinisk og organisatorisk endringsarbeid
 • å invitere til en kritisk og kunnskapsbasert debatt om psykologers virksomhet og rolle i den tiden og det samfunnet vi lever i

Vi har ofte utfordret rådende faglige sannheter, inspirert av filosofiske perspektiver som fenomenologi, humanisme og eksistensialisme.

IAP tilbyr faglig utvikling og fellesskap på flere arenaer

 • IAP Agora: Et seminar for faglig utvikling, der første dag er for IAPs medlemmer og kandidatmedlemmer, mens den andre dagen er åpen også for andre interesserte.
 • IAP Salong: Inspirasjonsforedrag og sosialt samvær.
 • Veilederseminar, for IAPs veiledere, annethvert år.
 • Lederforum for psykologledere med personalansvar.
 • Årsmøte innrammet av faglig utvikling og sosialt samvær.
Til toppen