About IAP – in short

Institute for active psychotherapy – IAP – is a result of professional drive and arose as part of a counterculture to the leading psychodynamic perspective of the 1970s. In 1982, this led to the foundation of IAP, which has provided specialist programmes in psychology since 1985. In 2000, IAP was established as a professional association.

IAP tilbyr obligatoriske program, valgfrie program eller innføringskurs innenfor

 • barne- og ungdomspsykologi (obligatorisk)
 • voksenpsykologi (obligatorisk)
 • familiepsykologi og systemisk arbeid (obligatorisk, samt valgfritt program)
 • organisasjonspsykologi (obligatorisk)
 • gruppeterapi (valgfritt program, samt kortere innføringskurs)

Alle programmene har veiledning i gruppe som en integrert del av utdanningen, og vektlegger at kandidatene skal få utvikle sin identitet som psykolog i et lærende og inkluderende fagmiljø. Kurs og programmer er godkjent av Norsk psykologforening.

IAP er en medlemsorganisasjon og et institutt, der vi tilstreber

 • å tilegne oss, videreutvikle og formidle teori, tenkemåter og arbeidsmetoder som egner seg for et bredt spekter av problemer og faglige utfordringer i klinisk og organisatorisk endringsarbeid
 • å invitere til en kritisk og kunnskapsbasert debatt om psykologers virksomhet og rolle i den tiden og det samfunnet vi lever i

Vi har ofte utfordret rådende faglige sannheter, inspirert av filosofiske perspektiver som fenomenologi, humanisme og eksistensialisme.

IAP tilbyr faglig utvikling og fellesskap på flere arenaer

 • IAP Agora: Et seminar for faglig utvikling, der første dag er for IAPs medlemmer og kandidatmedlemmer, mens den andre dagen er åpen også for andre interesserte.
 • IAP Salong: Inspirasjonsforedrag og sosialt samvær.
 • Veilederseminar, for IAPs veiledere, annethvert år.
 • Lederforum for psykologledere med personalansvar.
 • Årsmøte innrammet av faglig utvikling og sosialt samvær.
Til toppen