Årsoversikt

Her følger en oversikt over IAPs aktiviteter høst 2021 og vår 2022

For tid og sted for de ulike kursene innenfor programmene, se under hvert enkelt program.

Oktober 2021

13. oktober: Kurs i presentasjonsteknikk v/Tove Skagestad.

November 2021

1. november: Søknadsfrist IAPs fagutviklingsstipend.

25. november: Juleseminar på Litteraturhuset i Oslo.

26. november: Styremøte.

Desember 2021

God jul! :-)

Januar 2022

Ingen planlagte aktiviteter.

Februar 2022

4.- 5. februar: Styremøte og styreseminar på Lysebu.

18. februar: Veilederseminar.

Mars 2022

Ingen planlagte aktiviteter.

April 2022

29. april: Årsmøte i IAP på Litteraturhuset.

Mai 2022

Ingen planlagt aktivitet.

Juni 2022

10. juni: Styremøte og sommeravslutning.

Juli 2022

GOD SOMMER!

August 2022

Ingen planlagte aktiviteter.

September 2022

Ingen planlagte aktiviteter.

Til toppen