IAPs faglige plattform

IAP er utviklet av en gruppe psykologer og psykiatere som startet sitt samarbeid i 1971. Siktemålet var å tilegne seg og videreutvikle forståelsesmåter og arbeidsmetoder egnet for et bredt spekter av psykiske og psykososiale vansker. I 1982 ble Institutt for aktiv psykoterapi (IAP) stiftet med det formål å drive fagutvikling og å tilby videre- og etterutdanning til psykologer og andre helsearbeidere. Siden 2000 har IAP vært en medlemsorganisasjon.

Mange av IAPs medlemmer har gjennom årene bidratt til å forme og utvikle IAPs verdigrunnlag, slik det er nedfelt i IAPs faglige plattform.

IAPs faglige plattform sier at IAP ønsker å være en aktør som fremmer engasjert deltakelse i dagsaktuelle debatter og som tør utfordre rådende oppfatninger, også i spørsmål om samfunnspolitiske utviklingstrender. Disse sidene ved IAPs virksomhet er utdypet og eksemplifisert i et tillegg til den faglige plattformen (vedtatt av årsmøtet 2016).

Klikk her for fullversjonen av IAPs faglige plattform (sist revidert på årsmøtet 8.5.2015)

Klikk her for tillegget til IAPs faglige plattform (vedtatt på årsmøtet 29.4.2016)

Til toppen