IAP Voksenpsykologi (obligatorisk)

2022–2024

Koordinator

Navn: Anders Geertsen

E-post: anders.christian.geertsen@gmail.com

Varighet

18 måneder

Påmeldingsfrist

IAP Voksenpsykologi 2022-2024 er nå fullt. Send e-post til iap@iapnett hvis du ønsker å stå på venteliste til dette programmet.

Neste program

Voksenpsykologi 2023–2025, med planlagt oppstart høst 2023. 
Programmet åpner for påmelding ca. et halvt år før oppstart. Dato for åpning for påmelding blir lagt ut i god tid på våre nettsider under gjeldende program.

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy. Starter høsten 2022.

Om programmet i voksenpsykologi

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet består av seks todagers samlinger fordelt over fire semestre, i tråd med Psykologforeningens krav til obligatorisk program, som skal være på minimum 18 måneder. Av hensyn til veiledningen har IAP valgt å la programmet strekke seg over fire semestre.

IAP gir 96 timer veiledning på voksenprogrammet. Dette er gruppeveiledning med fire kandidater i hver gruppe. Sammensettingen av gruppene, med veiledere, informeres det om på første samling. Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering.

Pris

Semesterpris for kurs er kr 10 850. Veiledningspris per semester er kr 8 400. Til sammen kr 19 250 per semester. Det kjøres i alt fire faktureringer.
Faktura september/oktober 2022: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 400).
Faktura februar/mars 2023: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 400).
Faktura september/oktober 2023: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 400).
Faktura januar/februar 2024: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 500).

Det er foretatt en prisjustering på dette programmet som ble vedtatt på IAPs styremøte 4.2.2022.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. Manglende datoer og forelesere vil tilkomme når disse er falt helt på plass.

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding.

IAP har som praksis at én av kandidatene påtar seg rollen som koordinator under hele programperioden. Koordinator fungerer som et bindeledd mellom kullet og faggruppeleder. Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet, om dette kan være av interesse.

Litteratur

Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.
Litteraturliste

Kursprogram 

Alle kursdager fra kl. 9–17.

Programopplysninger oppdateres.
Med forbehold om endringer.

Samling 1  – oppstartseminar

12.-13. september 2022
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1: 
Forelesere: Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs.
Integrasjon for praksis.

Dag 2:
Forelesere:
Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal.
Motiverende intervju (MI).

Samling 2

3.- 4. november 2022
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1:
Foreleser:
Torkil Berge.
Kognitiv terapi ved angst.

Dag 2:
Foreleser: Torkil Berge.
Kognitiv terapi ved depresjon.

Samling 3

2.- 3. februar 2023
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1 og 2:
Forelesere: Tonje Moe Thompson og Anne Hilde Vassbø Hagen
Emosjonsfokusert terapi.

Samling 4

16.-17. mars 2023
Sted:
Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1 og 2:
Foreleser: Irene Michalopoulos
.
Traumelidelser, forståelse og behandling.

 

Samling 5

15. og 16. november 2023
Sted:
Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1 og 2
Forelesere:
Sara Tai og Douglas Turkington.
Kognitiv terapi ved psykoser.

 

Denne samlingen gjennomføres med Voksenprogrammet 2023-2025 (samling 2).

Samling 6

14. og 15. mars 2024 
Sted:
Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo

Foreleser: Asbjørn Kolseth.
Akuttpsykologi. 

 

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Hanne Weie Oddli.
E-post: hanne.oddli@psykologi.uio.no Mobil: 480 04 580

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator Anders Geertsen. E-post: anders.christian.geertsen@gmail.com
Mobil: 952 82 593

Ved spørsmål om opptak, reservelister og kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 911 77 879

Til toppen