IAP Voksenpsykologi (obligatorisk)

2024–2026

Koordinator:

 

Varighet

18 måneder

Påmelding

Programmet har fortløpende opptak. Når programmet er fullt, opprettes en venteliste. Du hører fra IAP senest 14 dager etter innsendt søknad.

 

Neste program

Voksenpsykologi 2025–2027, med planlagt oppstart høst 2025. 
Programmet åpner for påmelding ca. et halvt år før oppstart. Dato for åpning for påmelding blir lagt ut i god tid på våre nettsider under gjeldende program.

Fordypningsprogrammet i voksenpsykologi gir perspektiver på og forståelse av psykologiske problemer, relasjonen mellom terapeut og klient og individet i sin sosiale kontekst. Videre presenteres ulike problemgrupper og terapeutiske verktøy. Starter september 2024.

Om programmet i voksenpsykologi

Det forutsettes at deltakerne i hovedsak arbeider med voksne klienter i sin kliniske praksis, samt har fullført fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen.

Programmet består av seks todagers samlinger fordelt over fire semestre, i tråd med Psykologforeningens krav til obligatorisk program, som skal være på minimum 18 måneder. Av hensyn til veiledningen har IAP valgt å la programmet strekke seg over fire semestre.

IAP gir 96 timer veiledning på voksenprogrammet. Dette er gruppeveiledning med fire kandidater i hver gruppe. Sammensettingen av gruppene, med veiledere, informeres det om på første samling. Se Psykologforeningens sider om hvilke krav til veiledning som gjelder før de utsteder bevis for fullført spesialisering.

Pris

Semesterpris for kurs er kr 10 850. Veiledningspris per semester er kr 8 400. Til sammen kr 19 250 per semester. Det kjøres i alt fire faktureringer.
Faktura september/oktober 2023: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 400).
Faktura februar/mars 2024: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 400).
Faktura september/oktober 2024: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 400).
Faktura januar/februar 2025: Kr 19 250 (kurs kr 10 850 + veiledning kr 8 500).

Med forbehold om prisendringer.

Kort om påmeldingsprosedyrer

IAP tar et standard forbehold om tider, forelesere og priser. 

Søknaden anses ikke som bindende før søkeren har fått tilbud om plass – og har signert og returnert tilsendt avtale. Vi forutsetter at alle søkere er seriøse – og har lest IAP-avtalen i forkant, slik det også framgår av prosedyrene ved påmelding.
IAP har fortløpende opptak til sine programmer. 

IAP har som praksis at én av kandidatene påtar seg rollen som koordinator under hele programperioden. Koordinator fungerer som et bindeledd mellom kullet og faggruppeleder. Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet, om dette kan være av interesse.

Litteratur

Litteraturlisten sendes direkte ut til kandidatene når opptaket er klart.
Litteraturliste

Kursprogram 

Alle kursdager fra kl. 9–17.

Med forbehold om endringer.

Samling 1  – oppstartseminar

16.-17. september 2024
Sted:
Hotell Scandic Solli. Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1: 
Forelesere: Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs.
Integrasjon for praksis.

Dag 2:
Forelesere:
Kim Edgar Karlsen og Ragne Gjengedal.
Motiverende intervju (MI).

Samling 2

28. og 29. november 2024
Sted:
Hotell Scandic Solli. Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1 
Foreleser:
Torkil Berge
Kognitiv terapi ved angst.

Dag 12
Foreleser:
Torkil Berge
Kognitiv terapi ved depresjon.


Samling 3

3.- 4. februar 2025
Sted:
Hotell Scandic Solli. Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1 og 2:
Forelesere: Tonje Thomson og Anne Hilde Vassbø Hagen
Emosjonsfokusert terapi.

Samling 4

27. og 28. mars 2025
Sted:
Hotell Scandic Solli. Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1 og 2:
Foreleser:
Irene Michalopoulos og Ingunn Holbæk.
Traumelidelser, forståelse og behandling.

 

Samling 5

2 dager november 2025
Sted:
Hotell Scandic Solli. Parkveien 68, 0202 Oslo

Dag 1 og 2:
Forelesere:
Sara Tai og Douglas Turkington.
Kognitiv terapi ved psykoser.

Samling 6

19. og 20. mars 2026
Sted:
Hotell Scandic Solli. Parkveien 68, 0202 Oslo

Foreleser: Asbjørn Kolseth.
Akuttpsykologi. 

 

Ved faglige spørsmål, kontakt faggruppeleder Hanne Weie Oddli.
E-post: h.b.w.oddli@psykologi.uio.no Mobil: 480 04 580

Ved spørsmål om samlingene, kontakt koordinator.

Ved spørsmål om opptak, reservelister og kursbevis, kontakt administrasjonskonsulent Ann Kristin Godager.
E-post: iap@iapnett.no. Mobil: 911 77 879

Vi sender en kode til din mobil så du kan registrere en søknad

Send kode på nytt
Her kan du lese avtalen
Til toppen