IAPs varslingsrutiner

IAPs varslingsrutiner

IAP er en organisasjon hvor alle skal føle seg trygge. Det gjelder ansatte, medlemmer, innleide og kandidater på IAPs kurs og arrangementer. Vi ønsker en organisasjon der vi respekterer hverandre og snakker til, og ikke om hverandre. Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder.

Se også Psykologforeningens etiske prinsipper for nordiske psykologer. 

Til toppen