Styret i IAP

IAPs styre for 2021–2022 fra årsmøtet 4. juni 2021

Are Evang

Styreleder

Lene Chr Holum

Nestleder, økonomiansvarlig

Vibeke Silseth

styremedlem. Representant for barne- og ungdomsprogrammene

Aina Frydenlund

Styremedlem. Representant for familieprogrammene

Kari Graver

Styremedlem. Representant for voksenprogrammene

Inger-Margrete Svendsen

Styremedlem. Representant for organisasjonsprogrammet

Ragna Lundgaard

Styremedlem. Representant for programmene i gruppeterapi

Beate Nordby Schwensen

styremedlem. Representant for Agora-komiteen

Adriane Violetta Strand Simon

Brukerrepresentant (ungdomsgruppa ‘Voksne for barn’)

Ida Marie Fagerhøi

Brukerrepresentant

Administrasjon

Ann Kristin Godager

Ann Kristin Godager

Administrasjonskonsulent, nettredaktør og styresekretær

Styrets ansvar

Styret har et overordnet ansvar for å påse at driften av IAP skjer i tråd med IAPs vedtekter og faglige plattform, og at IAP utvikler seg i takt med de krav og behov organisasjonen møter eksternt og internt.

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsberetning med revisorattestert årsregnskap, samt forslag til budsjett. Styret skal fremme forslag for årsmøtet og iverksette årsmøtets vedtak.

Til toppen