Styret i IAP

IAPs styre for 2022–2023 fra årsmøtet 29. april 2022.

Are Evang

Are Evang

Styreleder

Foto: Pierluca Taranta

Lene Chr Holum

Lene Chr Holum

Nestleder, økonomiansvarlig

Foto: Pierluca Taranta

Aina Frydenlund

Aina Frydenlund

Styremedlem. Representant for familieprogrammene

Foto: Pierluca Taranta

Kari Graver

Kari Graver

Styremedlem. Representant for voksenprogrammene

Foto: Pierluca Taranta

Inger-Margrete Svendsen

Inger-Margrete Svendsen

Styremedlem. Representant for organisasjonsprogrammet

Foto: Pierluca Taranta

Ragna Lundgaard

Ragna Lundgaard

Styremedlem. Representant for programmene i gruppeterapi

Foto: Pierluca Taranta

Beate Nordby Schwensen

Beate Nordby Schwensen

styremedlem. Representant for Agora-komiteen

Foto: Pierluca Taranta

Adriane Violetta Strand Simon

Brukerrepresentant (ungdomsgruppa ‘Voksne for barn’)

Hanne Netland Simonsen

Styremedlem. Representant for barne- og ungdomsprogrammet

Tonje Granmo

Brukerrepresentant

Administrasjon

Ann Kristin Godager

Ann Kristin Godager

Administrasjonskonsulent, nettredaktør og styresekretær

Styrets ansvar

Styret har et overordnet ansvar for å påse at driften av IAP skjer i tråd med IAPs vedtekter og faglige plattform, og at IAP utvikler seg i takt med de krav og behov organisasjonen møter eksternt og internt.

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsberetning med revisorattestert årsregnskap, samt forslag til budsjett. Styret skal fremme forslag for årsmøtet og iverksette årsmøtets vedtak.

Referat fra IAPs styremøter:
03.02.2023

15.03.2023

07.06.2023

14.09.2023

17.10.2023

Til toppen